Cennik

PAKIETY IN VITRO

TYLKO U NAS 100% ZINDYWIDUALIZOWANE SCHEMATY STYMULACJI

CENNIK OBOWIĄZUJE OD DNIA 15 MAJA 2023

PAKIET PODSTAWOWY

Pakiet zawiera pełna stymulacje indywidualni dobranym schematem na podstawie wyników hormonalnych, wyniku AMH, wieku pacjenki oraz masy ciała.
 • Monitoring owulacji
 • Pobranie komórek w krótkotrwałym znieczuleniu dożylnym
 • Preparacja nasienia
 • Zabiegi embriologiczne
 • Zapłodnienie komórek IVF
 • Hodowla blastocysty
 • Embriotransfer na świeżo /I krioembriotranfer odroczony
 • Mrożenie nadmiarowych komórek
 • Mrożenie zarodków
 • Przechowywanie zarodków i komórek I rok
 • Embryoglue
 • BADANIA LABOLATORYJNE:
  - Wirusy partnerka – dawstwo partnerskie
  - Wirusy partner – dawstwo partnerskie
  - Wymazy z dróg rodnych
Window sills & ledges
Hard surface floors
Remove cobwebs
Empty trash
PLN 14 000*

PAKIET ICSI

Pakiet zawiera pełna stymulacje indywidualni dobranym schematem na podstawie wyników hormonalnych, wyniku AMH, wieku pacjenki oraz masy ciała.
 • Monitoring owulacji
 • Pobranie komórek w krótkotrwałym znieczuleniu dożylnym
 • Preparacja nasienia
 • Zabiegi embriologiczne
 • Zapłodnienie komórek IVF-ICSI
 • Hodowla blastocysty
 • Embriotransfer na świeżo /I krioembriotranfer odroczony
 • Mrożenie nadmiarowych komórek
 • Mrożenie zarodków
 • Przechowywanie zarodków i komórek I rok
 • Embryoglue
 • BADANIA LABOLATORYJNE:
  - Wirusy partnerka – dawstwo partnerskie
  - Wirusy partner – dawstwo partnerskie
  - Wymazy z dróg rodnych
Monitoring owulacji
Pobranie komórek w krótkotrwałym znieczuleniu dożylnym
PLN 15 500*

PAKIET ICSI Z DONACJĄ NASIENIA

Pakiet zawiera pełna stymulacje indywidualni dobranym schematem na podstawie wyników hormonalnych, wyniku AMH, wieku pacjenki oraz masy ciała oraz dobór zgodnego fenotypowo dawcę nasienia.

W pakiecie znajdują się nasienie dawcy.
 • Monitoring owulacji
 • Pobranie komórek w krótkotrwałym znieczuleniu dożylnym
 • Donacja nasienia
 • Preparacja nasienia
 • Zabiegi embriologiczne
 • Zapłodnienie komórek IVF-ICSI
 • Hodowla blastocysty
 • Embriotransfer na świeżo /I krioembriotranfer odroczony
 • Mrożenie nadmiarowych komórek
 • Mrożenie zarodków
 • Przechowywanie zarodków i komórek I rok
 • Embryoglue
 • BADANIA LABOLATORYJNE:
  - Wirusy partnerka – dawstwo partnerskie
  - Wymazy z dróg rodnych
Window sills & ledges
Hard surface floors
Remove cobwebs
Empty trash
PLN 20 000*

PAKIET ICSI Z DONACJĄ
4 OOCYTÓW

Pakiet zawiera dobór oocytów dawczyni nabardziej zgodnych fenotypowo z biorczynią, wraz z pełnym pakietem jej badań wirusowych i genetycznych.

W pakiecie znajdują się 4 komórki jajowe dawczyni.
 • Donacja 4 oocytów
 • Preparacja nasienia
 • Zabiegi embriologiczne
 • Zapłodnienie komórek IVF-ICSI
 • Hodowla blastocysty
 • Embriotransfer na świeżo /I krioembriotranfer odroczony
 • Mrożenie nadmiarowych komórek
 • Mrożenie zarodków
 • Przechowywanie zarodków i komórek I rok
 • Embryoglue
 • BADANIA LABOLATORYJNE:
  - Wirusy partnerka – dawstwo partnerskie
  - Wirusy partner – dawstwo partnerskie
  - Wymazy z dróg rodnychMonitoring owulacji
Pobranie komórek w krótkotrwałym znieczuleniu dożylnym
PLN 20 000

UWAGI DO PAKIETÓW

* Ceny pakietów nie uwzględniają leków.

CENY LEKÓW UZALEŻNIONE SĄ OD WIEKU PACJENTKI, WYNIKU AMH, UPRAWNIENIA DO REFUNDACJI W ZWIĄZKU Z KOLEJNYM CYKLEM STYMULACJI.

LEKI I DAWKI DOBIERANE SĄ INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEJ PACJENTKI, W CELU UZYSKANIA NAJLEPSZEGO EFEKTU STYMULACJI Z NAJWIEKSZĄ LICZBĄ KOMÓREK, NAJLEPSZEJ JAKOŚCI.

W PRZYPADKU BRAKU KOMÓREK/ZARODKÓW DO KRIOPREZERWACJI ZWROT 1500,00

Window sills & ledges
Hard surface floors
Remove cobwebs
Empty trash

PAKIET ICSI Z DONACJĄ OOCYTÓW I NASIENIA

Pakiet zawiera dobór oocytów i nasienia lub zarodków, nabardziej zgodnych fenotypowo z biorczynią,

 • Embriotransfer na świeżo / krioembriotransfer
 • Embryoglue

opcjonalnie
 • Donacja oocytów
 • Donacja nasienia
 • Preparacja nasienia
 • Zabiegi embriologiczne
 • Zapłodnienie komórek IVF-ICSI
 • Hodowla blastocysty
 • krioembriotranfer odroczony
 • Mrożenie nadmiarowych komórek
 • Mrożenie zarodków
 • Przechowywanie zarodków i komórek I rok
 • Cena ustalana jest indywidualnie w zależności od indywidualnych potrzeb pacjentów
  Hard surface floors
  Remove cobwebs
  Empty trash

  Świadczenia medyczne związane ze wspomaganym rozrodem in vitro

  Inseminacja
  2500,00 PLN
  Inseminacja nasieniem dawcy
  6000,00 PLN
  Przechowywanie oocytów/zarodków/nasienia - kolejny rok
  1500,00 PLN
  Kolejny transfer zarodków po rozmrożeniu
  4000,00 PLN
  Badanie nasienia metodą klasyczna wg.who
  160,00 PLN
  Badanie nasienia ( koncentracja, ruchliwość, morfologia ) metoda CASA
  160,00 PLN
  Ocena fragmentacji chromatyny plemników komputerową metodą CASA
  550,00 PLN
  Znieczulenie ogólne
  500,00 PLN

  Świadczenie medyczne

  Wizyta lekarska
  250,00 PLN
  USG - TRANSVAGINALNE - TV
  150,00 PLN
  USG - TRANSVAGINALNE – Test Wydolnosci Jajnika (TWJ)
  100,00 PLN
  USG ciąży
  200,00 PLN
  USG - DOPPLER
  300,00 PLN
  Założenie wkładki wewnątrzmacicznej z wkładką miedzianą
  650,00 PLN
  Założenie wkładki wewnątrzmacicznej
  450,00 PLN
  Monitoring kontrolowanej stymulacji owulacji ( USG / badania krwi )
  1500,00 PLN
  Test PC + USG
  400,00 PLN

  Specjalistyczna opieka psychologiczna

  Konsultacja psychologa rozrodu
  250,00 PLN

  Świadczenia medyczne związane z drobnymi zabiegami

  Biopsja jajnika bez znieczulenia
  1500,00 PLN
  Biopsja jajnika w znieczuleniu ogólnym
  2000,00 PLN
  HSG
  700,00 PLN
  Scratching
  450,00 PLN

  Specjalistyczne świadczenia położnej

  Wizyta u połoznej, psychoprofilaktyka.oraz promocja zdrowia
  100,00 PLN
  Prowadzenie fizjologicznej ciąży
  180,00 PLN
  Wykonanie i analiza zapisu KTG
  80,00 PLN
  Edukacja przedporodowa – cykl dwóch spotkań
  450,00 PLN
  Patronaż po porodzie
  240,00 PLN
  Porada laktacyjna pierwszorazowa
  250,00 PLN
  Porada laktacyjna (wizyta kontrolna)
  200,00 PLN
  Porada laktacyjna telefoniczna pierwszorazowa do 30 min
  150,00 PLN
  Kolejna porada telefoniczna lub kontrolna do 30 min
  100,00 PLN
  Ekspresowa porada telefoniczna do 15 min
  80,00 PLN
  Dojazd do pacjenta ( ŁÓDŹ)
  80,00 PLN

  Fizjoterapia

  Pierwsza terapia uroginekologiczna - 60 min
  170,00 PLN
  Kolejna terapia uroginekologiczna - 45 min
  150,00 PLN
  Terapia ortopedyczna - 45min
  120,00 PLN
  Kinesiotaping
  70,00 PLN
  Terapia blizn
  130,00 PLN
  Masaż głęboki
  100,00 PLN
  Masaż limfatyczny
  100,00 PLN
  Masaż klasyczny
  80,00 PLN
  Wizyta diagnostyczno-terapeutyczna
  170,00 PLN

  Badania

  Grupa krwi AB0 + alloprzeciwciała (PTA) odczyn coombsa
  40,00 PLN
  Cytologia klasyczna (szkiełkowa)
  50,00 PLN
  Cytologia płynna LBC
  80 PLN
  Cytologia płynna LBC + 14 genotypów HPV (genotypowanie 16+18)
  170 PLN
  Cytologia płynna LBC + 24 genotypów HPV
  220 PLN
  HPV 14 typów (genotypowanie 16,18)
  150 PLN
  HPV 24 typy (genotypowanie 24 typów)
  190 PLN
  Biocenoza (czystość pochwy)
  50,00 PLN
  Chlamydia trachomatis – PCR
  70,00 PLN
  Estraiol (E2)
  30,00 PLN
  Folikulotropina (FSH)
  25,00 PLN
  Lutropina (LH)
  20,00 PLN
  Globulina wiążąca hormony płciowe (SHGB)
  45,00 PLN
  Antymüllerian hormon (AMH)
  150,00 PLN
  Testosteron
  30,00 PLN
  Prolaktyna (PRL)
  20,00 PLN
  Makroprolaktyna (PRL)
  130,00 PLN
  Ludzka gonaotropina kosmówkowa (β-HCG)
  35,00 PLN
  Tyrotropina (TSH)
  30,00 PLN
  Wolna tróijootyronina (FT3)
  30,00 PLN
  Wolna tyroksyna (FT4)
  30,00 PLN
  Przeciwciała przeciwtarczycowe (ANTY-TG)
  60,00 PLN
  Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (ANTY-TPO)
  60,00 PLN
  Przeciwciała przeciw receptorowi tyreotropiny (TSH) – TRAb
  100,00 PLN
  Toxoplazmoza IgG
  40,00 PLN
  Toxoplazmoza IgM
  40,00 PLN
  Rubella (różyczka) IgG
  40,00 PLN
  Rubella (różyczka) IgM
  40,00 PLN
  Cytomegalia gG (CMV)
  40,00 PLN
  Cytomegalia IgM (CMV)
  40,00 PLN
  ANTYGEN-HBs
  20,00 PLN
  Przeciwciała ANTY-HBs
  40,00 PLN
  Przeciwciała ANTY-HBc
  40,00 PLN
  Przeciwciała ANTY-HBV
  40,00 PLN
  Hiv Ag/Ab COMBO
  50,00 PLN
  Kiła (WR/VDRL)
  15,00 PLN
  Chlamydia trachomatis IgG
  40,00 PLN
  Chlamydia trachomatis IgM
  40,00 PLN
  Nasienie – posiew bakteriologiczny + antybiogram
  50,00 PLN
  Nasienie posiew mykologiczny
  50,00 PLN
  Wymaz z kanału szyjki macicy tlenowy – antybiogram
  70,00 PLN
  Wymaz z kanału szyjki macicy beztlenowy – antybiogram
  70,00 PLN
  Wymaz z kanału szyjki macicy mykologiczny
  70,00 PLN
  Wymaz z przesionka pochwy w kierunku paciorkowców β- hemolizujących grupy b (streptococcus agalactiae) GBS
  70,00 PLN
  Wymaz z okolic odbytu w kierunku paciorkowców β- hemolizujących grupy b (streptococcus agalactiae) GBS
  70,00 PLN
  Wymaz z przesionka pochwy i z okolic odbytu w kierunku paciorkowców Β- hemolizujących grupy B (streptococcus agalactiae) GBS
  120,00 PLN
  Glukoza
  10,00 PLN
  Test obciążenia glukozą – OGTT – 3 punktowy
  30,00 PLN
  Hemoglobina glikowana HbA1
  30,00 PLN
  Insulina
  45,00 PLN
  Insulina – 3 punktowa
  135,00 PLN
  Morfologia
  10,00 PLN
  Mocz – badanie ogólne
  10,00 PLN
  Odczyn biernackiego – OB
  10,00 PLN
  Żelazo
  15,00 PLN
  Ferrytyna
  25,00 PLN
  Przeciwciała przeciwplemnikowe
  100,00 PLN
  Przeciwciała przeciw β-2-glikoproteinie (zespółantyfosfolipidowy) IgM + IgG
  170,00 PLN
  Przeciwciała przeciwjądrowe ANA1
  60,00 PLN
  Przeciwciała przeciwjądrowe ANA2
  120,00 PLN
  Przeciwciała przeciw antygenom łożyska (PRZECIW APA )
  120,00 PLN
  CFTR – 19 mutacji
  350,00 PLN
  Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku obecności wirusa HPV – 30 typów
  240,00 PLN
  Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku obecności wirusa HPV high risk (HR) – 14 typów
  140,00 PLN

  Pakiety badań

  PAKIET KOBIETA (USG TV + CYTOLOGIA LBC)
  200,00 PLN
  PAKIET KOBIETA 30+ (USG TV + CYTOLOGIA LBC + HPV 14 )
  300,00 PLN
  PAKIET KOBIETA 40+ (USG TV + CYTOLOGIA LBC + HPV 24 )
  350,00 PLN
  TWJ– test wydolności jajnika 1-3 d.c.
  150,00 PLN
  TWJ – test wydolności jajnika 9-11 d.c.
  400,00 PLN
  Wirusy partnerka – dawstwo partnerskie (vdrl, hiv, toxo igm, igg, rub igm, igg, hcv)
  270,00 PLN
  Wirusy partner – dawstwo partnerskie (vdrl, hiv, hcv, anty-hbc, anty-hbs)
  170,00 PLN
  Wymazy z dróg rodnych (cytologia LBC, biocenoza, chlamydia – pcr)
  250,00 PLN
  Wymazy z dróg rodnych (Co-Test Cytologia LBC+14 genotypów HPV +Chlamydia + biocenoza)
  350,00 PLN

  Czekamy na Ciebie w klinice leczeczenia niepłodności Gravita w Łodzi

  Nie czekaj dłużej, skontaktuj się z nami już dzisiaj.

  Telefon do Kliniki Gravita Łódź

  42 651 90 10
  504 078 787

  E - mail

  office@gravita.info.pl

  Adres Kliniki Gravita

  Kniaziewicza 20a
  Łódź 91-347

  E - mail do Kliniki Gravita Łódź

  office@gravita.info.pl

  Godziny przyjęć w Klinice Gravita Łódź

  Pon - Cz: 08:00 - 18:00
  Piątek:08:00 - 17:00

  Umów wizytę w Klinice Gravita

  Jeżeli masz preferencję odnośnie godziny, w której chcesz umówić wizytę, prosimy o jej wskazanie. Skontaktujemy się z Tobą.
   Preferowana data i godzina wizyty