TWJ – Test Wydolności Jajnika, a In Vitro

Jest to badanie majce określić funkcje przysadkowo ? jajnikową. Należy go wykonać w trakcie jednego cyklu miesięcznego, podczas którego nie przyjmuje się żadnych leków hormonalnych, lub oddziałujących na układ hormonalny.

Polega na pobraniu badań hormonalnych.

1-3 dzień cyklu

 • FSH,
 • estradiol (E2),
 • testosteron,
 • SHBG,
 • LH

9-11 dzień cyklu

 • AMH (rezerwa jajnikowa),
 • FSH,
 • estradiol (E2),
 • prolaktyny (PRL),
 • TSH,
 • FT4,
 • ANTY-TPO,
 • ANTY-TG

Ze względu na zmiany poziomu hormonów FSH i estradiolu w czasie cyklu miesiączkowego , ważne jest aby oznaczać poziom tych hormonów w 1- 3 i 9-11 dniu cyklu. Badanie wykonywane jest na początku cyklu jako wartość wyjściowa. Istotny jest stosunek LH do FSH na początku cyklu.

Estradiol powinien wykazywać niskie wartości i w ciągu kolejnych dni stopniowo wzrastać, by maksymalne wartości osiągnąć przed owulacją, a następnie zacząć opadać.

LH na początku cyklu powinno być niskie, w dniu owulacji powinno wykonać pik, by ustabilizować się na niskim poziomie

Z kolei FSH na początku cyklu powinno być nieco wyższe, a następnie stopniowo spadać i tylko nieznacznie wzrosnąć w dniu owulacji.

W prawidłowym cyklu miesiączkowym FSH na początku cyklu powinno być wyższe niż LH, stosunek odwrotny, zwłaszcza przy podwyższonej wartości AMH, może świadczyć o zaburzeniach typu PCOS.

TEST WYDOLNOŚCI JAJNIKA – USG

Ważnym elementem testu wydolności jajnika jest wykonanie badania USG w 21-26 (w zasadzie do miesiączki) dniu cyklu,  W tym okresie pacjentka zwykle jest już po owulacji można określić, czy owulacja miała miejsce, nie ma czegoś takiego jak owulacja bez pęknięcia pęcherzyka, gdyż owulacją jest uwolnienie komórki jajowej z pęcherzyka. Widać torbiele po nieudanej owulacji oraz w zatoce Duglasa widoczny jest płyn. Ocenia się grubość endometrium oraz jajniki. W razie podejrzenia nieprawidłowości budowy (polipy, mięśniaki, poszerzenia jajowodu ? worczak jajowodu) pacjentka może być poproszona o powtórzenie badania na początku cyklu w celu weryfikacji diagnozy, gdyż często po miesiączce ?anomalie? mogą się zmniejszyć, zniknąć, lub ukazać wyraźnie.

Można wykonać go w cyklu poprzedzającycm badania hormonów.

Poprzedni post
Następny post